Sister Properties

$1049 -to $2602 
Address:
3750 E Via Palomita
Tucson, AZ 85718
(520) 448-2855
Beds: 1 -to 3
Baths: 1 -to 2
Sq. ft.: 746 -to 1280
Type:
$1020 -to $2259 
Address:
6795 East Calle La Paz
Tucson, AZ 85715
(520) 448-2861
Beds: 1 -to 3
Baths: 1 -to 2
Sq. ft.: 670 -to 1300
Type:

Testimonials